D

Het Nederlands Dokters Orkest gaat van start !!

Een symfonieorkest dat bestaat uit deelnemende artsen.

Jaarlijks een mooi concert.

De opbrengsten gaan naar een goed doel.

Doel en werkwijze

De stichting Nederlands Dokters Orkest is opgericht in december 2022.

In navolging van het World Doctors Orchestra (WDO) en het European Doctors Orchestra (EDO) is er nu ook een Nederlands Dokters Orkest (NDO).

Het doel van de stichting is om jaarlijks een concert te organiseren voor een symfonieorkest dat bestaat uit artsen.

De concerten zullen worden georganiseerd op projectbasis. De deelnemende artsen zullen een lang weekend bij elkaar komen om te repeteren en vervolgens het concert geven.

De opbrengsten uit de kaartverkoop zullen worden gedoneerd aan een van tevoren vastgesteld goed doel.

De opbrengsten uit kaartverkoop zullen dit jaar worden gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen.

Concerten

Het doel is om jaarlijks een mooi concert te kunnen organiseren.

Het eerste concert is op zondag 8 oktober 2023.

Het concert zal worden gehouden in de Geertekerk in Utrecht.

Het programma is (onder voorbehoud) als volgt:

Hendrik Andriessen – Ricercare

Henriëtte Bosmans – Concertstuk voor viool en orkest

Ernest Chausson – Poème voor viool en orkest

Dimitri Shostakovich – Symfonie nr 9

Dirigent

Voor het openingsconcert is Jeppe Moulijn bereid gevonden om zich als dirigent te verbinden aan het Nederlands Dokters Orkest.

Jeppe Moulijn (1972) studeerde orkestdirectie bij Ed Spanjaard en Jac van Steen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Deze studie sloot hij af met een gastdirectie bij het Radio Symfonie Orkest. Daarna werd hem de Anton Kersjes beurs toegekend, en werd Moulijn benoemd tot assistent-dirigent bij het Nederlands Balletorkest, dankzij de Bernard Haitink beurs. Van 2001 tot 2003 was hij muzikaal leider van Het Nationale Ballet.

Jeppe  was deelnemer aan de Kondrashin dirigenten meesterklas waar hij werkte met Peter Eötvös, Eri Klas en Ton Koopman. In 2003 was hij finalist in het internationale Prokofiev dirigenten concours  in St. Petersburg. Bij deze gelegenheid dirigeerde hij een concert met het wereldberoemde St.Petersburg Philharmonisch Orkest. Van 2004 tot 2006 heeft hij zijn opleiding voltooid met 3 jaar studie bij Daniele Gatti in Florence.

Jeppe Moulijn dirigeerde onder meer bij het Radio Symfonie Orkest, het Metropole Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Orkest, het Limburgs Symfonie Orkest,  het Stadttheater Hagen, de Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz  en The Evergreen Symphony Orchestra in Taiwan.

In de wereld van de studenten-, jeugd- en amateurorkesten is Jeppe Moulijn een veel geziene dirigent. hij dirigeerde onder meer het Nederlands Strijkers Gilde (deze zomer zal hij dit orkest wederom leiden) en het UvA studentenorkest Jan Pzn. Sweelinck. Momenteel is hij vast verbonden aan Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum, het Toonkunst Orkest Leiden, het Oost Nederlands Symfonieorkest en het Naardens Kamerorkest.

“In het NAKO, TOL en ONSO spelen heel veel artsen, ik denk dat het de best vertegenwoordigde beroepsgroep is in die orkesten. In het Collegium Musicum uiteraard veel studenten medicijnen.”
Jeppe Moulijn

Deelnemers

Aspirant deelnemers kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Voor het concert van 2023 is de aanmeldtermijn inmiddels voorbij. Aanmelden is nog steeds mogelijk om in aanmerking te komen voor deelname aan volgende concerten.

De concerten zijn op projectbasis. Dit betekent dat voor ieder concert opnieuw deelnemers worden geselecteerd die kunnen participeren. Daarbij wordt uiteraard gelet op de benodigde orkestbezetting en het niveau van de deelnemers. Het streven is om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren.

Uiteraard is het een vereiste dat de deelnemers arts zijn (inclusief co-assistenten, A(N)IOS en gepensioneerden).

De bladmuziek zal ruim voor het concert worden verspreid onder de deelnemers, zodat er voldoende tijd is om hierop individueel te studeren.

Van de geselecteerde deelnemers wordt een financiële bijdrage verwacht om de kosten te dekken. De hoogte van deze bijdrage is momenteel nog niet bekend.

Donateurs

Er zijn kosten verbonden aan de organisatie van een concert, de inzet van een dirigent, zaalhuur en alle bijkomende zaken. Van de deelnemende artsen wordt een financiële bijdrage gevraagd om tegemoet te komen aan deze kosten.

Voor een ieder die het Nederlands Dokters Orkest een warm hart toedraagt is er de mogelijkheid om donateur te worden of eenmalig te doneren. De stichting Nederlands Dokters Orkest is van plan om een ANBI status te verkrijgen waardoor doneren fiscaal gunstig kan worden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bestuur

Olga Heijtmajer, voorzitter, altviool, kinder- en jeugdpsychiater

Marjon Oolbekkink, secretaris, altviool, specialist ouderengeneeskunde

Jolien Barto, penningmeester, altviool, ANIOS intensive care

Frank Pameijer, algemeen bestuurslid, cello, radioloog

Christian Kastenberg, algemeen bestuurslid, klarinet, huisarts

Contact

Blog op WordPress.com.